طراحی گرافیکی و چاپ

توانمندی ایران در جهت حفظ امنیت ملی و در راستای بازدارندگی است

گروه دوستی پارلمانی ایران - ویتنام در جریان سفر به این کشور با بعضی از مقامات ویتنام ملاقات و گفت وگو کردند.

18 دی 1398

اینترنت ملی روسیه اقدام دفاعی در برابر غرب

به گزارش خبرنگاران، هفته گذشته قانون ملی شدن اینترنت روسیه اجرایی شد. طبق این قانون دولت این کشور در صورت اضطرار و وجود حمله سایبری می تواند سرویس اینترنت این کشور را از دنیا جدا کند.

9 دی 1398