طراحی گرافیکی و چاپ

حقایقی شوکه کننده از فیلم ها، از جاگذاشتن عمدی کیف مرگبار تا هفت تیرکشی واقعی بدون هماهنگی!

در ساخت فیلم های سینمایی، همیشه نکات و حقایقی وجود دارند که برای مخاطبان جذاب هستند.

22 آبان 1399

قلمرو منقرض منتشر می شود

به گزارش خبرنگاران ؛ سی و دومین عنوان از منظومه داستان ایرانی نشر نون و سومین رمان مرجان عالیشاهی منتشر می شود. این رمان که عنوان قلمرو منقرض را بر روی جلد خواهد داشت، آخرین مراحل انتشار را طی می کند.

1 مهر 1399

برگزاری جشنواره سپیدجامگان، تیمارگران عشق به پاسداشت ایثار جامعه پزشکی و پرستاری در مقابله با کرونا

کمیسیون ملی یونسکو ایران در راستای جان فشانی و ایثار جامعه عظیم پزشکی و پرستاری کشور در این روزهای سخت، جشنواره گرافیک سپیدجامگان، تیمارگران عشق را برگزار می نماید.

2 اردیبهشت 1399

دانستنی های پاسپورت و نمونه هایی از دیدنی ترین آنها

گذرنامه ها در این چند سال اخیر تغییرات بسیاری را به خود دیده اند و از آن دفترچه های ساده و بی روح سابق فاصله گرفته اند. از طرفی می توان گفت که تمام کوشش خود را در جهت ایجاد بعدی وسیع تر، چه از لحاظ زیبایی و چه امنیت به کار بسته اند تا گذرنامه هایی این چنینی...

9 فروردین 1399

توانمندی ایران در جهت حفظ امنیت ملی و در راستای بازدارندگی است

گروه دوستی پارلمانی ایران - ویتنام در جریان سفر به این کشور با بعضی از مقامات ویتنام ملاقات و گفت وگو کردند.

18 دی 1398

اینترنت ملی روسیه اقدام دفاعی در برابر غرب

به گزارش خبرنگاران، هفته گذشته قانون ملی شدن اینترنت روسیه اجرایی شد. طبق این قانون دولت این کشور در صورت اضطرار و وجود حمله سایبری می تواند سرویس اینترنت این کشور را از دنیا جدا کند.

9 دی 1398