افزایش پرداخت وام توسط بانک ها، رشد 7 درصدی تسهیلات قرض الحسنه

به گزارش خبرنگاران به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، آنالیز جدیدترین آمار عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشور در تیر 97 نشان می دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری 11175.7 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال 96 که 10823.2 هزار میلیارد ریال بود 3.3 درصد افزایش یافته است.

افزایش پرداخت وام توسط بانک ها، رشد 7 درصدی تسهیلات قرض الحسنه

همچنین تسهیلات قرض الحسنه 5.7 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری قرض الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک ها مربوط به مشارکت مدنی با 34.9 درصد و فروش اقساطی با 27.2 درصد است.

به لحاظ عددی در سرانجام تیر ماه امسال 637.1 هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری کشور قرض الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال 96 که 595.2 هزار میلیارد ریال بوده، 5.7 درصد رشد نشان می دهد.

با وجود اینکه از تیرماه سال 94 آمار تسهیلات اعطایی بانک ها به تفکیک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی اضافه گردیده، اما در تیر 97 سهم استصناع از تسهیلات پرداخت گردیده بانک ها و موسسات اعتباری صفر بوده ولی منابع مرابحه 8.4 درصد بوده است.

وضعیت بانک های تجاری

بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت گردیده در بانک های تجاری کشور در سرانجام تیر 97 متفاوت بوده به نحوی که 7.7 درصد از وام های بانک های تجاری قرض الحسنه بوده که رقم آن 137.4 هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک های تجاری در اسفند سال قبل از آن 127.9 هزار میلیارد ریال بوده است.

در بانک های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانک ها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان 34.5 درصد است که رقم آن 619.5 هزار میلیارد ریال در سرانجام تیر 97 بوده است. این میزان در اسفند سال 96 معادل 551 هزار میلیارد ریال بود.

19.6 درصد تسهیلات بانک های تجاری به رقم 351.4 هزار میلیارد ریال در سرانجام تیر ماه به صورت مشارکت مدنی پرداخت گردیده که این رقم در اسفندماه سال قبل از آن 386 هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک های تجاری در سرانجام تیر ماه 96 به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.

وضعیت بانک های تخصصی

همچنین آنالیز عملکرد بانک های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف در سرانجام تیر ماه 97 نشان می دهد که 2.6 درصد تسهیلات اعطایی به میزان 64.2 هزار میلیارد ریال در قالب قرض الحسنه پرداخت گردیده که این رقم در سرانجام سال قبل از آن 59.5 هزار میلیارد ریال بود.

بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت گردیده در بانک های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می گردد به نحوی که در سرانجام تیر ماه امسال 55.6 درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک ها به رقم 1368.3 هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال 96 به میزان 1363.2 هزار میلیارد ریال بود.

بانک های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت نموده اند به نحوی که 16.7 درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک ها در سرانجام تیر 97 به میزان 410.9 هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت گردیده است.

وضعیت بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری

در بخش بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز 6.3 درصد تسهیلات پرداخت گردیده در سرانجام تیر 97 به میزان 435.5 هزار میلیارد ریال به عنوان قرض الحسنه و 45.4 درصد کل اعتبارات ارائه گردیده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم 3143.5 هزار میلیارد ریال بوده است.

منبع: خبرگزاری مهر

به "افزایش پرداخت وام توسط بانک ها، رشد 7 درصدی تسهیلات قرض الحسنه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "افزایش پرداخت وام توسط بانک ها، رشد 7 درصدی تسهیلات قرض الحسنه"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید